top of page

Din konsult inom förskolans utbildning

20190315_191555.jpg
“ "Pernilla inger ett professionellt och trevligt bemötande. Som föreläsare är hon mycket behaglig att lyssna på och förmedlar på ett fint sätt barnets perspektiv för att vi ska kunna förstå och ta till oss många värdefulla verktyg att använda i vår utbildning."

Mina tjänster

Foto fortbildning rosa.png

Fortbildning

Fortbildningar ges i form av föreläsningar, kurser och workshops, hel, halvdag eller timmar. Jag skräddarsyr efter era behov.

Målgrupp är personal i förskola

Områden som jag fortbildar kring:
 • Barn som utmanar oss vuxna

 • Specialpedagogik

 • Tydliggörande pedagogik

 • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

 • Hjärnan, motoriken och sinnenas samspel

 

Handledning

Jag handleder arbetslag i förskola.En av avsikterna med samtalen är att erbjuda stöd för dig som pedagog och genom det bidra till förändring av barnen och gruppens situation.

Foto handledning rosa.png
Services

Erfarenhet

Förutom fortbildningsuppdrag i mitt företag så arbetar jag som specialpedagog och utvecklingsledare i Österåkers kommun där jag föreläser, handleder och fortbildar pedagoger i alla förskolor och skolor. Jag har lång erfarenhet av att arbeta inom förskolan, såväl i barngrupp, men också som pedagogisk ledare. Jag har under 5 års tid arbetat som rektor samt varit med och drivit ett övergripande projekt kring systematiskt kvalitetsarbete i en kommuns alla förskolor. 

Kompetens

Utbildad specialpedagog  och förskollärare.  Utbildad i professionella samtal på avancerad universitetsnivå med bland annat pedagogisk handledning som verktyg. Utbildning och fördjupning inom NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), sensomotorik samt språkutvecklande arbetssätt.  Är utbildad språk-, läs- och skrivutvecklare med fördjupning. Författare till boken,  Motorik med alla sinnen - en grund för barns lärande. ( Gothia kompetens)

Författare till

Motorik med alla sinnen

"Den är en utmärkt vägledning i hur man kan stimulera barns sinnen och motorik på ett sätt som också gör det roligt för barnen. Boken innehåller också värdefull bakgrundsinformation om hjärnans och motorikens utveckling."
Hugo Lagercrantz, professor emeritus i barnmedicin

bokomslag.jpg

Följ mig på sociala medier

 • Instagram
 • Facebook
 • LinkedIn

Kom i kontakt med mig redan idag!

Phone

0731 82 50 23

Email

Följ

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
bottom of page