Loggo Specialpedagokompetens (1)

Jag vill öka kunskapen och förståelsen för barn och ungdomar som på olika sätt utmanar med eller utan diagnoser.

Jag vill bidra till en begriplig, hanterbar och meningsfull
vardag för barn och ungdomar som behöver stöd.
 

Jag vill ge insikter och bidra med strategier som förebygger
stress och problemskapande beteende.
 


jag erbjuder följande:

Specialpedagogisk
Handledning

Jag handleder arbetslag i förskola och skola.

En av avsikterna med samtalen är att erbjuda stöd för dig som pedagog/lärare och genom det bidra till förändring av barnen/elevens situation.

fortbildningar
 

Fortbildningar ges som hel eller halvdag eller timmar. Målgrupp är personal i förskola, fritidshem och förskoleklass
 • Likvärdig utbildning
 • Barn som utmanar
 • Tydliggörande pedagogik 
 • Hjärnan, motoriken och sinnenas samspel 

Sensomotorisk träning

Sinnena samspelar och påverkar varandra. Brister i samspelet kan leda till problem med:

 • Balansen 
 • Klumpigt rörelsemönster
 • Över eller underaktiv
 • Koncentrationssvårigheter
 • Svårt att förstå sociala koder och lekregler
 • Otydligt tal 
 • Läs och skriv svårigheter
 • Ljudkänslig mm.

Detta kan leda till utanförskap, stress och därmed också ett hinder för fortsatt lärande.